TREASURE HUNT BpH I.

Welcome to the TREASURE HUNT in BpH! Vítejte na „Lovu pokladu“ v BpH!
Look carefully at the cover photo. Pořádně se podívejte na úvodní fotku.
You can see 4 places which are near each other. Vidíte 4 místa, která jsou blízko sebe.
Starting point – Park Zahájené – „Mouse hole“. From there, look for a place in the first picture and follow the path. You must find all the places in the photos.
Od „myší díry“ hledejte stezku na prvním obrázku a dále najděte všechna místa na fotce.
The treasure is hidden somewhere very near these points. Poklad je schován velmi blízko míst na posledních dvou fotkách.
Take a pen with you, just in case, maybe a snack for a picnic nearby. S sebou si přibalte pero, kdyby náhodou, a třeba si zkuste poblíž udělat piknik.
There is no food in the box 🙂 V krabici není žádné jídlo 🙂
It would be nice if you could take something little for the other hunters. Take one thing from the box and leave your „treasure“ in the box. Bylo by hezké, kdybyste do krabičky dali nějakou svoji maličkost na oplátku za drobnost, kterou si z pokladu odnesete.
I have put only a few little things into the box, a bonus for the very first hunter, and a surprise for the first keen reader! Ode mne je v krabici pár drobností pro děti, něco pro prvního hledače, a překvapení pro prvního nadšeného čtenáře, resp. čtenářku.
The copies of crosswords are for you. Nakopírované křížovky si můžete vyplnit a nechat.
Please, leave the box in the same conditions as you found it. Moc prosím, nechte krabici ve stejném stavu, v jakém jste ji našli, pečlivě zavřenou a zabalenou kvůli případnému dešti.
Place it to the same position and cover your tracks. Nechte ji na tom samém místě a zahlaďte po sobě stopy.
Thank you very much and please let me know if you have any ideas for the next TREASURE HUNT! 🙂
And of course, if you like it, share with others and send me a picture from your walk! Pokud se vám hledání líbilo, dejte mi vědět, pošlete fotku z procházky k pokladu. Také mi prosím napište, jestli hledání bylo snadné nebo příště „přitvrdit“ 🙂
I will look forward to your pics! Budu se na vaše obrázky moc těšit!

Hello, 👋 chcete být in?

Pokud mi svěříte svůj e-mail, žádná pozvánka na novou akci vám neuteče.

Nebojte, žádné spamy!