TREASURE HUNT BpH II.

Welcome to the TREASURE HUNT II. in BpH! Vítejte na „Lovu pokladu“, pořadové číslo 2, v BpH!

Look carefully at the cover photo. Pořádně se podívejte na úvodní fotku.
You can see 4 places which will guide you to the treasure. Vidíte 4 místa, která vás postupně navedou k pokladu.
The treasure is hidden in my favourite part of Chvalčov. I spend almost every summer Friday or Saturday night there. Poklad je schován v mé oblíbené části Chvalčova, kde trávím téměř všechny letní páteční či sobotní večery.
You can watch movies there, under the sky. Můžete tam sledovat filmy pod širým nebem.
The treasure is hidden inside the area. Poklad je schován uvnitř areálu.
Take a pen with you, just in case, and a snack for a picnic. S sebou si přibalte pero, kdyby náhodou, toto místo je fajn na piknik.
This area is under reconstruction for the upcoming season now, so please, be tolerant. Areál teď prochází rekonstrukcí, prosím buďte tolerantní, že není uklizený. It will be beautiful again soon and ready for the season. Brzy bude opět krásný a nachystaný na filmovou sezonu, na kterou se už moc těšíme.
You can find a few rope swings in the forest nearby – please watch your kids and be very careful, the ground is really dry and slippery.
V lese nad areálem najdete pár lanových houpaček. Jsou skvělé, ale prosím, buďte opatrní a hlídejte při houpání děti. Země je suchá, prašná a klouže to, ať nedojde ke zranění.
It would be nice if you could take something little for the other hunters. Take one thing from the box and leave your „treasure“ in the box. Bylo by hezké, kdybyste do krabičky dali nějakou svoji maličkost na oplátku za drobnost, kterou si z pokladu odnesete.
I have put only a few little things into the box, a bonus for the very first hunter, and a surprise for the first keen reader! Ode mne je v krabici pár drobností pro děti, něco pro prvního hledače, a překvapení pro prvního nadšeného čtenáře, resp. čtenářku, které věnovali předchozí hledači.
The copies of crosswords are for you. Nakopírované křížovky si můžete vyplnit a nechat.
Please, leave the box in the same conditions as you found it. Moc prosím, nechte krabici ve stejném stavu, v jakém jste ji našli, pečlivě zavřenou a zabalenou kvůli případnému dešti.
Place it to the same position and cover your tracks. Nechte ji na tom samém místě a zahlaďte po sobě stopy.
Thank you very much and please let me know if you have any ideas for the next TREASURE HUNT! 🙂
And of course, if you like it, share with others and send me a picture from your walk! Pokud se vám hledání líbilo, dejte mi vědět, pošlete fotku z procházky k pokladu. Také mi prosím napište, jestli hledání bylo snadné nebo příště „přitvrdit“ 🙂
I look forward to your pics! Budu se na vaše obrázky moc těšit!

Hello, 👋 chcete být in?

Pokud mi svěříte svůj e-mail, žádná pozvánka na novou akci vám neuteče.

Nebojte, žádné spamy!